"Technisch adviesbureau Sisanter"

Over ons

Over ons

Sisanter B.V. is een bedrijf gericht op technische dienstverlening en is gevestigd te Damwâld.
Sisanter B.V. is uw partner van ontwerp tot en met opleveren, management, onderhoud en beheer in alle technische disciplines.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de Hoogspanning, de Middenspanning en de Laagspanning.
Sisanter B.V. werkt volgens vooraf overeengekomen specificaties en programma van eisen.

Onze werkwijze

Sisanter B.V. sluit met opdrachtgevers gangbare detacheringsovereenkomsten af, hiermee bent u volledig gevrijwaard van heffingen/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekering en inkomstenafhankelijke bijdragen.
Een kopie Verklaring Uniforce Registratie en Verklaring Belastingdienst dient u in uw administratie op te nemen.
U bent dan als opdrachtgever en als verzekerde opgenomen in de polis van onze inleners-
aansprakelijkheidsverzekering.

Interesse

Neemt u vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.
Dit is kosteloos.